Wat is toegepaste psychologie?

De opleiding HBO toegepaste psychologie is nog vrij nieuw in Nederland, anders dan bij de universitaire studie psychologie is deze HBO variant meer gericht op de praktijk. Zo wordt er meer aandacht gegeven aan de vaardigheden die je in de praktijk kunt toepassen, zoals niet het bedenken van behandelplannen maar het tot uitvoering brengen van die behandelplannen. Zo leer je hoe je mensen moet voorlichten, adviseren, coachen en trainen.

Maar ook de theorie komt uitgebreid aan bod, zo leer je over psychologische ziektebeelden en gedragsafwijkingen waardoor je bijvoorbeeld ook slachtoffers met bijvoorbeeld angsten of verslavingen kunt begeleiden. Meer informatie over toegepaste psychologie, opleidingsvormen, vakinhoud en vacatures toegepaste psychologie vind je op deze website.

HBO Toegepaste Psychologie

De opleiding Psychologie is op de universiteit altijd een erg populaire studie. Sinds de komst van de opleiding HBO Toegepaste Psychologie, wint deze HBO-variant ook steeds meer aan populariteit. De vooruitzichten op een baan zijn goed en ook de salarissen liggen op een goed niveau. In Nederland afgestudeerde hbo-psychologen krijgen de titel ‘toegepast psycholoog’ ook wel de Bachelor of Applied Psychology genoemd. Aangezien de HBO Toegepaste Psychologie opleiding nog vrij jong is, zijn er nog niet zoveel gediplomeerde toegepaste psychologen.

Bij psychologie staat, logisch, de psyche van de mens centraal, waarom gedragen we ons zoals we ons gedragen, maar belangrijker hoe en door wie of wat is dit te beïnvloeden. Verschillende psychologievakken komen aan bod zoals: sociale, ontwikkelings- en arbeidspsychologie. Welke vakken je nog meer krijgt lees je bij vakken toegepaste psychologie

De studie HBO Toegepaste Psychologie bestaat uit een propedeuse van 1 jaar en een hoofdfase van 3 jaar. Na de propedeuse leg je je steeds meer toe op één aspect van toegepaste psychologie. Ook zul je door middel van stages, de theorie direct in de praktijk toe kunnen passen, kijk voor meer informatie over stages bij stage toegepaste psychologie.

Na afronding van de voltijdopleiding HBO Toegepaste Psychologie kun je denken aan beroepen als; loopbaanadviseur, coach, welzijnswerker, trainer of hulpverlener, vaak bij maatschappelijke organisaties of bij de overheid. Ga naar vacature toegepaste psychologie om een idee te krijgen van de verschillende werkterreinen.

lees meer over HBO Toegepaste Psychologie »

Toegepaste Psychologie Deeltijd

Toegepaste Psychologie Deeltijd is de voltijd studie in een deeltijd variant. Deze deeltijdopleiding richt zich op mensen die naast hun baan willen studeren. Je kunt dan direct de theorie in de praktijk toepassen, maar ook andersom, want vaak zul je opdrachten moeten doen waarvoor input vanuit de praktijk nodig is.

De studie HBO Toegepaste Psychologie deeltijd bestaat uit een propedeuse van 1 jaar en een hoofdfase van 3 jaar. Na afloop van deze studie krijg je het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Toegepaste Psychologie. Op grond daarvan mag je je jezelf toegepast psycholoog noemen.

lees meer over Toegepaste Psychologie Deeltijd »